Отворен за посетители остава SDI брокер, с работно време от 10 до 19 ч.

Във връзка със заповедта за временно преустановяване на дейността на територията на търговския център до 29.03, бихме искали да Ви уведомим за обектите, които правят изключение.