Plovdiv Plaza официално е приятел и на SOS детски селища

Plovdiv Plaza официално е приятел и на SOS детски селища! В продължение на четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца и такива, които са в риск да загубят закрилата на своите родители. Чрез своите интегрирани програми „SOS Детско селище“ организацията предлага…